Person

Håvard Lundberg

Håvard Lundberg har bakgrunn fra Natur og Ungdom, hvor han har holdt flere ulike verv og vært ansatt i ulike stillinger. Fra 2006 til 2010 satt han i sentralstyret til Natur og Ungdom hvor han hovedsakelig jobbet med klima- og energipolitikk og naturmangfold. Før dette jobbet han med Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, med fokus på atomkraft og kompetansebygging i det sivile samfunn. Han har jobbet i Bellona siden 2008, først i informasjonsavdelingen, og senere som fagrådgiver. Før dette jobbet han som prosjektleder for Gardsbruk.no i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han tar en bachelorgrad i design, bruk og interaksjon ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. Håvard sitter i Natur og Ungdoms energiutvalg og har en prosjektstilling som miljøkoordinator i Øyafestivalen.

I Bellona jobber Håvard med norsk klimapolitikk, fornybar energi, nettutvikling, miljøkonsekvenser ved energiprosjekter og elektrifisering av norsk sokkel.